Wednesday, December 22, 2010

Tafsir Al-Burhan edisi Al-Ahkam

Judul : Tafsir Al-Burhan edisi Al-Ahkam
Penyusun : H. Nandang Burhanudin
Penerbit : CV Media Fitrah Rabbani
Harga Telaga Ilmu : RM80.00

Jika anda hanya ingin memiliki satu sahaja tafsir Al-Quran, inilah kitabnya!
Bersaiz compact 20.5 x 15cm dan mudah dibawa & dibaca di mana saja.

Lengkap dengan ayat Al Quran Rasm Uthmani dengan blok warna tema (menunjuk jenis ayat), terjemahan & tafsir ringkas, hadis yang menerangkan ayat, asbabun nuzul (sebab turun ayat). Sebagai tambahan, terdapat 264 m/s tambahan Tafsir Ayat-ayat hukum (fiqh Al-Quran) menjelaskan hukum thaharah, solat, zakat, puasa, haji, sembelihan, jihad, muamalah, faraid, nikah, jenayah dan lain2

hubungi admin@telagailmu.com (012-3392934)

2 comments: